Privacyverklaring

PrivacyverklaringVriendelijk bedankt voor uw interesse in onze website en onze onderneming!
De bescherming van uw persoonlijke gegevens tijdens uw bezoek aan onze website is voor ons van essentieel belang. Wij vatten de bescherming van uw persoonlijke gegevens heel ernstig op en letten daarom op een vertrouwelijke hantering van die gegevens conform de wettelijke voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens en onderhavige verklaring.
Het gebruik van onze website is in de regel mogelijk zonder persoonsgegevens te vermelden. Indien onze website persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadres) verzamelt, gebeurt dit –voor zover mogelijk– steeds op vrijwillige basis en zal de betreffende persoon om zijn/haar toestemming worden gevraagd. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen deze gegevens nooit aan derden worden doorgegeven.
Wij willen er echter op wijzen dat de dataoverdracht via het internet (zo bv. de communicatie via e-mail) veiligheidslacunes kan inhouden. Een volledige bescherming van dergelijke data tegen de toegang door derden is niet mogelijk.
 

Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking


Musik Meyer GmbH
vertegenwoordigd door haar zaakvoerders Matthias Meyer, Jörg Pfob, Dietmar Kittel, Reinhard Estor
Industriestraße 20
35041 Marburg
Duitsland
Tel.: 06421/989-0
E-mail: info@musik-meyer.com
Website: www.musik-meyer.com
Handelsregister: Marburg HRB 1343/WEEE-nummer: DE69090748
Europees BTW-nummer: DE811448463

Naam en adres van de toezichthouder voor gegevensbescherming


Martin Linne

Musik Meyer GmbH
Industriestraße 20
35041 Marburg
Duitsland
Tel.: 06421/989 253
E-mail: dsb@musik-meyer.com
Website: www.musik-meyer.com
Aarzel niet om bij vragen en suggesties i.v.m. de bescherming van persoonsgegevens contact op te nemen met de toezichthouder.

Duur van de dataopslag


Persoonsgegevens worden conform de principes van de datazuinigheid en het vermijden van overbodige data vergaard en alleen tijdens de periode bewaard, die voor het doel van de opslag noodzakelijk of wettelijk verplicht is. Wanneer de reden voor opslag wegvalt, of als de opslagperiode afloopt, worden de betreffende persoonsgegevens geblokkeerd of gewist.
 

Cookies


De webpagina’s hanteren gedeeltelijk zogenaamde cookies. Cookies hebben geen schadelijke invloed op uw computer en bevatten geen virussen. Het doel van cookies is uitsluitend om ons internetaanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden onthouden.
De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “session cookies”. Die worden na uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven daarentegen op uw apparaat tot u ze zelf wist. Dit soort cookies zorgt ervoor dat uw browser tijdens het volgende bezoek wordt herkend.
Uw browser biedt een instelling waarmee u kunt zorgen dat u over de plaatsing van dergelijke cookies wordt ingelicht en dus telkens kunt bepalen of u dit al dan niet wilt. Meestal kunt u de aanvaarding van cookies bovendien hetzij voor bepaalde toepassingen, hetzij algemeen deactiveren en een functie activeren, die alle ontvangen cookies bij het sluiten van de browser wist. Onthoud wel dat het weigeren van cookies de werking van deze website zou kunnen beïnvloeden.
 

Server-logfiles


De provider van de websites verzamelt en slaat automatisch door uw browser verstuurde informatie in zogenaamde “server-logfiles” op. Meer bepaald:


Browsertype en browserversie
Gebruikt besturingssysteem
Referrer URL
Hostnaam van de raadplegende computer
IP-adres
Uur en datum van de serviceaanvraag

Deze gegevens kunnen niet aan welbepaalde personen worden toegewezen. Een combinatie van deze gegevens met andere databronnen vindt niet plaats. Wij behouden ons het recht voor om deze gegevens op een later tijdstip in te kijken, indien wij concrete aanwijzingen voor een onrechtmatig gebruik ontvangen.
 

Contactformulier


Indien u vragen via ons contactformulier verstuurt, worden uw gegevens uit het contactformulier –met inbegrip van de door u vermelde contactgegevens– voor de behandeling van uw vraag en eventuele bijkomende vragen van ons opgeslagen. Deze gegevens worden nooit zonder uw toestemming aan derden doorgegeven.
 

Nieuwsbriefgegevens


Als u de op deze website aangeboden nieuwsbrief wenst te ontvangen, hebben wij uw e-mailadres en gegevens voor de controle nodig om te kunnen nagaan of u wel degelijk de eigenaar van het e-mailadres bent en akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief. Andere gegevens worden niet opgevraagd. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het versturen van de gevraagde informatie. De nieuwsbrief wordt verstuurd door de volgende leverancier:
Clever Reach GmbH & Co. KG
Mühlenstraße 43
26180 Rastede

Clever Reach GmbH & Co. KG is verantwoordelijk voor het versturen en de beoordeling van de nieuwsbrief, handelt uitsluitend conform de instructies van MUSIK MEYER GmbH en zal de ontvangen data beschermen en nooit aan derden doorgeven. Hiervoor werd een overeenkomst voor de uitvoering van opdrachten tussen MUSIK MEYER GmbH en Clever Reach GmbH & Co. KG gesloten. De privacyverklaring van Clever Reach vindt u hier.

De gegeven toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het versturen van de nieuwsbrief kunt u op elk moment intrekken door gebruik te maken van de “Opzeggen”-link in de nieuwsbrief of door contact op te nemen met de in deze verklaring vernoemde kanalen.

 

Registraties


Wanneer u op onze website iets registreert (bijvoorbeeld uw producten), worden de bijbehorende persoonsgegevens door ons opgeslagen. De hiervoor gegeven toestemming kunt u op elk moment intrekken door contact op te nemen met de in deze verklaring vermelde kanalen.
 

Commentaarfunctie (KORG-forum)


Indien u commentaren of andere mededelingen op onze website schrijft en publiceert, slaan wij uw IP-adres, de gebruikersnaam en de datum van publicatie op. Deze gegevens worden om veiligheidsredenen gevraagd, omdat de aanbieder voor onwettelijke handelingen verantwoordelijk is, ook al werden deze door derden gepleegd. In voorkomend geval dienen dergelijke gegevens ertoe om de identiteit van de auteur te achterhalen.
 

Google Analytics


Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De leverancier hiervan is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.
Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en toelaten na te gaan hoe u onze website gebruikt. De door de cookie gegenereerde gegevens i.v.m. uw gebruik van deze website worden in de regel naar een server van Google in de VS doorgeseind en aldaar opgeslagen.
 

Browser-plug-in


Indien gewenst, kunt u de opslag van cookies via een voorkeursinstelling in uw browser voorkomen of beperken. Dit kan er echter toe leiden dat bepaalde functies van deze website niet beschikbaar zijn. U kunt bovendien voorkomen dat de door de cookie gegenereerde data i.v.m. het gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) naar Google worden doorgeseind en aldaar worden verwerkt: installeer hiervoor de volgende browser-plug-in:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl= de
 

Verzet tegen de gegevensverzameling


U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics verzameld worden door op de volgende link te klikken. Hierdoor installeert u een “Opt-Out”-cookie, die het vergaren van uw gegevens tijdens toekomstige bezoeken aan onze website voorkomt: Deactiveren van Google Analytics
Meer gegevens voor het hanteren van gebruikersgegevens door Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl= de
 

Matomo


Deze website gebruikt de open-source webanalysedienst Matomo. Matomo gebruikt zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en toelaten na te gaan hoe u onze website gebruikt. De door de cookie gegenereerde gegevens over het gebruik van deze website worden op onze server opgeslagen. Het IP-adres wordt vóór de opslag anoniem gemaakt.
De door de cookie gegenereerde gegevens over het gebruik van deze website worden niet aan derden doorgegeven. Indien gewenst, kunt u de opslag van cookies via een voorkeursinstelling in uw browser voorkomen of beperken. Dit kan er echter toe leiden dat bepaalde functies van deze website niet beschikbaar zijn.
Indien u niet akkoord gaat met de opslag en het gebruik van uw gegevens, kunt u de opslag en het gebruik hier deactiveren. In dat geval wordt in uw browser een “Opt-Out”-cookie opgeslagen, die voorkomt dat Matomo gebruikersgegevens opslaat. Tijdens het wissen van uw cookies wordt echter ook de “Opt-Out”-cookie van Matomo gewist. Bij het volgende bezoek aan onze website moet deze “Opt-Out” dus opnieuw worden geactiveerd.


 

Facebook-plug-ins (bv. Like/Vind ik leuk-button)


Onze website bevat plug-ins voor het sociale netwerk Facebook, aangeboden door

Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA

. De Facebook-plug-in herkent u aan het Facebook-logo op de “Like”-button (“Vind ik leuk”). Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Wanneer u onze website bezoekt, maakt de plug-in een directe verbinding van uw browser met de Facebook. Facebook ontvangt op die manier de informatie dat u met uw IP-adres onze website bezocht hebt. Wanneer u op de “Like”-button van Facebook klikt, terwijl u in uw Facebook-account ingelogd bent, kunt u de inhoud van onze site aan uw Facebook-profiel linken. Hierdoor kan Facebook een verband leggen tussen uw bezoek aan onze website en uw account. We willen erop wijzen dat wij als leverancier van onze website geen kennis hebben omtrent de aard van de doorgestuurde gegevens of hun gebruik door Facebook. Meer gegevens hieromtrent vindt u in de privacyverklaring van Facebook: https://de-de.facebook.com/policy.php.
Indien u niet wenst dat Facebook uw bezoek aan onze website aan uw account kan linken, moet u uit uw account uitloggen.
 

Twitter


Onze website bevat functies van de webdienst Twitter. Deze functies worden aangeboden door

Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten.

Tijdens uw gebruik van Twitter en de “Re-Tweet”-functie wordt er een verband gelegd tussen de door u bezochte website en uw Twitter-account en aan andere gebruikers medegedeeld. Tevens worden er gegevens naar Twitter doorgestuurd. We willen erop wijzen dat wij als leverancier van onze website geen kennis hebben omtrent de inhoud van de doorgestuurde gegevens of hun gebruik door Twitter. Meer gegevens hieromtrent vindt u in de privacyverklaring van Twitter: https://twitter.com/privacy.
Zie de privacyverklaring van Twitter voor uw privacy-opties aldaar:
https://twitter.com/account/settings ändern.
 

Google+


Onze website gebruikt de functies van Google+. Deze worden aangeboden door

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Verzamelen en doorgeven van gegevens: Met behulp van de Google+-button kunt u wereldwijd informatie publiceren. Via de Google+-button ontvangt u, en andere gebruikers, gepersonaliseerde content van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie op dat u voor een bepaalde inhoud een +1 gegeven hebt, als informatie over de pagina, die u tijdens het klikken op +1 aan het bekijken was. Uw +1-markeringen kunnen als verwijzingen samen met uw profielnaam en uw foto in Google-diensten zoals bv. zoekresultaten of op uw Google-profiel evenals op andere plaatsen van websites en advertenties op het internet worden getoond.
Google registreert informatie i.v.m. uw +1-activiteiten met het doel om de Google-dienstverlening voor u en andere gebruikers te verbeteren. Om de Google+-button te kunnen gebruiken hebt u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig dat op zijn minst de voor het profiel gekozen naam moet bevatten. Deze naam wordt door alle Google-diensten gebruikt. In bepaalde gevallen kan deze naam ook een andere vervangen, die u tijdens het delen van content via uw Google-account hebt gebruikt. De identiteit van uw Google-profiel kan aan gebruikers worden getoond, die uw e-mailadres kennen of over andere identificeerbare gegevens over uw beschikken.
Gebruik van de verzamelde gegevens: naast de hierboven vermelde toepassingen worden de door u vermelde gegevens conform de geldige privacy-bepalingen van Google gebruikt. Google publiceert eventueel geconsolideerde statistieken over de +1-activiteiten van gebruikers of geeft deze door aan gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of verbonden websites.
 

Instagram


Onze website bevat functies van de webdienst Instagram. Deze functies worden aangeboden door

Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, Verenigde Staten

Wanneer u in uw Instagram-account bent ingelogd, kunt u, door op de Instagram-button te klikken, de inhoud aan uw Instagram-profiel linken. Hierdoor kan Instagram een verband leggen tussen uw bezoek aan onze website en uw account. We willen erop wijzen dat wij als leverancier van onze website geen kennis hebben omtrent de inhoud van de doorgestuurde gegevens of hun gebruik door Instagram.
Meer gegevens hieromtrent vindt u in de privacyverklaring van Instagram:
https://instagram.com/about/legal/privacy/
 

LinkedIn


Onze website gebruikt de functies van het LinkedIn-netwerk. Die worden aangeboden door

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Bij het bezoek van onze webpagina’s, die LinkedIn-functies bevat, wordt een verbinding met de servers van LinkedIn tot stand gebracht. LinkedIn wordt ervan op de hoogte gebracht dat u onze website met uw IP-adres bezocht hebt. Als u op de “Recommend”-button van LinkedIn klikt en al in uw LinkedIn-account bent ingelogd, kan LinkedIn een verband leggen tussen uw bezoek aan onze website en uw account. We willen erop wijzen dat wij als leverancier van onze website geen kennis hebben omtrent de aard van de doorgestuurde gegevens of hun gebruik door LinkedIn.
Meer gegevens hieromtrent vindt u in de privacyverklaring van LinkedIn:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 

XING


Onze website gebruikt de functies van het XING-netwerk. Die worden aangeboden door

XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland.

Bij het bezoek van onze webpagina’s, die XING-functies bevat, wordt een verbinding met de servers van XING tot stand gebracht. Voor zover wij weten, worden dan echter geen persoonsgegevens opgeslagen. Meer bepaald worden er geen IP-adressen opgeslagen of
het gebruiksgedrag geanalyseerd.
Meer gegevens hieromtrent en in verband met de XING “Share”-button vindt u in de privacyverklaring van XING: https://www.xing.com/app/share?op= data_protection
 

YouTube


Onze website maakt gebruik van plug-ins van de door Google beheerde YouTube-site. De aanbieder van deze pagina’s is

YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten.

Tijdens een bezoek aan één van onze pagina’s met een YouTube-plug-in wordt een verbinding gemaakt met de servers van YouTube.
De YouTube-server ontvangt informatie in verband met de pagina’s die u bezocht hebt.
Zolang u in uw YouTube-account bent ingelogd laat YouTube toe om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijk profiel te linken. Dit kunt u voorkomen door uit uw YouTube-account uit te loggen.
Meer gegevens voor het hanteren van gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van
YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
 

Beoordeling van de kredietwaardigheid


Indien wij instemmen met leveringen zonder voorafbetaling, behouden wij ons het recht voor om onze gegronde belangen te behartigen door desgevallend een beoordeling van de kredietwaardigheid op basis van wiskundig-statistische procédés aan te vragen bij de volgende onderneming(en):
Creditreform Gießen
Ludwig-Richter-Straße 11
D-35396 Gießen

Hiervoor geven wij de voor de beoordeling noodzakelijke persoonsgegevens door en maken wij gebruik van de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling. De beoordeling van de kredietwaardigheid kan waarschijnlijkheidswaarden (scores) bevatten, die op basis van wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedures worden berekend. Hiervoor wordt er rekening gehouden met een groot aantal factoren, zoals het inkomen, het adres, het beroep, de burgerlijke staat en de betalingshistoriek voor de inschatting van een toekomstig wanbetalingsrisico. Het resultaat is een zogeheten “betalingsscore”. De hiervoor ontvangen gegevens vormen de basis voor de redenering, de uitvoering of de beëindiging van de overeenkomst. De mogelijkheid om één van de aangeboden betaalwijzen te kiezen is evenwel niet afhankelijk van dergelijke gegevens.
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de fundering, de uitvoering of de beëindiging van de overeenkomst op basis van de volgende wettelijke bepalingen:
Voor het behoud van onze gerechtvaardigde belangen conform Art.6 lid 1 lit. f AVG.
Ons gerechtvaardigd belang houdt verband met de financiële dekking van onze leveringen, het vermijden van oplichting en met identificatiedoeleinden. Verder moeten wij rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van derden in geval van wanbetaling c.q. ter voorkoming van oplichting.
 

SSL-encryptie


Om veiligheidsredenen maakt deze website gebruik van SSL-encryptie voor de bescherming van confidentiële gegevens, die u ons toestuurt. Een gecodeerde verbinding herkent u aan de vermelding “https://” in plaats van “http://” en aan een hangsloticoon in de adresregel van uw browser.
Wanneer de SSL-encryptie actief is, kunnen de gegevens, die u ons toestuurt, niet door derden worden gelezen.
 

Rechten van betrokkenen


U hebt op elk moment het recht om gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun oorsprong en bestemmelingen en het doel van de gegevensverwerking op te vragen. Bovendien behoudt u het recht op correctie, beperking, blokkeren, wissen en de overdrachtsmogelijkheid van deze gegevens. In dit verband en voor bijkomende vragen i.v.m. persoonsgegevens kunt u op elk moment contact opnemen met de in de privacyverklaring vernoemde kanalen.
Bovendien hebben betrokken personen het recht om klacht in te dienen bij een bevoegde instantie voor de bescherming van de privacy.
 

Rechtmatig karakter van de verwerking


Als basis voor de verwerking hanteert MUSIK MEYER GmbH in de regel Art.6 I lit.a AVG. Deze paragraaf stelt dat de betrokken persoon haar toestemming moet gegeven voor de verwerking van haar persoonsgegevens voor één of meerdere doeleinden.
Indien de verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst vereist is waarbij de betrokken persoon één van de partijen is c.q. die de uitvoering van voorafgaande maatregelen inhouden, die op vraag van de betrokken persoon gebeuren, dan berust de verwerking op Art.6 I lit.b AVG.
Indien de verwerking berust op de uitvoering van een wettelijke verplichting, die aan de verantwoordelijke wordt opgelegd, dan geschiedt dit conform Art.6 I lit.c AVG.
Indien de verwerking noodzakelijk is om vitale belangen van de betrokken persoon of een andere natuurlijke persoon te beschermen, dan geschiedt dit conform Art.6 I lit.d AVG.
Indien de verwerking noodzakelijk is om een opdracht uit te voeren, die van algemeen belang is of berust op de uitoefening van openbaar gezag, die aan de verantwoordelijke werd opgelegd, dan geschiedt dit conform Art.6 I lit.e AVG.

Indien de verwerking noodzakelijk is om de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke of derden te behartigen, voor zover deze belangen niet indruisen tegen de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokken persoon, met name wanneer de betrokken persoon een kind is, dan geschiedt dit conform Art.6 I lit.f AVG.
 

Geautomatiseerde besluitvorming


Op onze website wordt er nergens gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvormingen of profiling.